Giới thiệu chung

 1. Tên tổ chức: Trung tâm Mô phỏng và Dự báo Kinh tế – Xã hội thành phố Hồ Chí Minh
 • Tên tiếng Anh: Center of Socioeconomic Simulation and Forecast
 • Tên viết tắt: CSSF
 • Ngày thành lập: 1/8/2019
 • Mã số thuế:
 • Địa chỉ: 28 Lê Quý Đôn, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM (Phòng 007).
 • Điện thoại: (028) 39323176
 • Fax: (028) 39321370
 • Website: https://cssf.hids.vn/
 • E-mail: hids@tphcm.gov.vn
 1. Cơ quan chủ quản: VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 2. Các văn bản pháp lý thành lập Trung tâm Mô phỏng và Dự báo Kinh tế – Xã hội
 • Quyết định số 3214/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Trung tâm Mô phỏng và Dự báo Kinh tế – Xã hội thành phố Hồ Chí Minh;
 • Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Mô phỏng và Dự báo Kinh tế – Xã hội thành phố Hồ Chí Minh;